LÖSBLAD/FLYGBLAD

Billiga lösblad i stora och små upplag.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Samtryck Ja
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärket
DINA MÖJLIGHETER
Papperstyp/Innehållet << 1 x 1.800 st. 1 x 1.900 st. 1 x 2.000 st. 1 x 2.500 st. 1 x 3.000 st.>>
90g Offsettpapper 1.045 1 1.078 1 1.112 1 1.275 1 1.445 1
120g Offsettpapper 1.090 1 1.128 1 1.161 1 1.339 1 1.521 1
200g Offsettpapper 1.183 1 1.223 1 1.263 1 1.468 1 1.672 1
300g Offsetpapper 1.342 1 1.392 1 1.441 1 1.688 1 1.937 1
130g Silk-papper 894 3 900 3 903 3 1.160 3 1.183 3
170g Silk-papper 945 3 948 3 954 3 1.256 3 1.280 3
250g Silk-papper 1.042 3 1.045 3 1.051 3 1.445 3 1.469 3
350g Silk-papper 1.140 3 1.146 3 1.149 3 1.632 3 1.656 3
260g Chromocard 1.197 3 1.201 3 1.205 3 1.668 1 1.752 3
135g Återvunnet papper 1.179 1 1.222 1 1.262 1 1.466 1 1.671 1
0,125 mm tjockt plastark 2.293 1 2.391 1 2.494 1 3.007 1 3.521 1
0,250 mm tjockt plastark 3.272 1 3.423 1 3.586 1 4.365 1 5.155 1
Visa st. pris
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar lösblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3