Böcker

Digital- eller offsettryck.

Miljö Ja, Svanenmärkt
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum

DINA MÖJLIGHETER
Ditt pris
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
90g Offsettpapper 17.800,- 1 23.012,- 1 28.222,- 1 33.436,- 1 38.647,- 1
Pris vid inkjettryck
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
80g Munken Print Classic Cream, bulk 1.5 13.895,- 6 17.513,- 6 21.128,- 6 23.875,- 6 26.626,- 6
100g Munken Print Cream, bulk 1.5 14.769,- 6 18.672,- 6 22.574,- 6 25.613,- 6 28.651,- 6
90g Offsettpapper 14.124,- 6 17.813,- 6 21.509,- 6 24.332,- 6 27.158,- 6
130g Inkjet Silk 17.559,- 6 22.393,- 6 27.232,- 6 31.198,- 6 35.170,- 6
1:Digitaltryck, 2:Offsettryck, 3:Samtryck, 4:Storformat, 5:Rotationstryck, 6:Inkjet

InDesign–mallar til bøker

1-col
2-col
Cover