Böcker

Digital- eller offsettryck.

Miljö Ja, Svanenmärkt
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum

DINA MÖJLIGHETER
Ditt pris
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
100g Munken Cream (rygg: 15,8 mm) 21.991 1 28.474 1 34.960 1 41.440 1 47.925 1
Pris vid inkjettryck
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
80g Munken Cream (rygg: 12,8 mm) 16.328 6 20.580 6 24.834 6 27.782 6 30.672 6
100g Munken Cream (rygg: 15,8 mm) 17.272 6 21.837 6 26.407 6 29.653 6 32.831 6
90g Offsettpapper (rygg: 12,2 mm) 16.597 6 20.936 6 25.278 6 28.315 6 31.284 6
130g Inkjet Silk (rygg: 12,8 mm) 20.635 6 26.320 6 32.007 6 36.306 6 40.517 6
1:Digitaltryck, 2:Offsettryck, 3:Samtryck, 4:Storformat, 5:Rotationstryck, 6:Inkjet

InDesign–mallar til bøker

1-col
2-col
Cover