4-sidigt

4-sidigt
Här väljer du, om du önskar att se priserna på 4-sidiga visitkort.

Färger
4-sidiga visitkort är alltid med färgtryck på båda sidorna (4+4).


Notera:

Förskjutning
Vi rekommenderar inte att man använder partiell uv-lack på små element, då det kan förekomma en förskjutning på +/- 0,5 mm.

Partiell uv-lack
Områden som ska ha partiell uv-lack, ska vara definierade som en separat spot-färg.

Visitkort - 4-sidigt
Levereras i planoformat med en bigning.